Privacyverklaring

Jober Wonen, gevestigd aan Hoevenstraat 10 in Beringe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring geldt voor het domein www.joberwonen.nl.

Contactgegevens:

Hoevenstraat 10, 5986 ND Beringe

info@joberwonen.nl, www.joberwonen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jober Wonen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Met het invullen van jouw gegevens geef je toestemming om de gegevens te verwerken voor het doel van betreffend formulier. Bij ieder formulier wordt je hierover geïnformeerd en staat een verwijzing naar de privacyverklaring. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en plaats
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Jober Wonen verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou of jouw kinderen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@joberwonen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jober Wonen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Jou te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Jober Wonen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jober Wonen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jober Wonen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens blijven maximaal 2 jaar bij ons bewaard zodat we jou kunnen informeren over wijzigingen betreffende de dienst(en) of activiteit(en) waarvoor jij jouw gegevens hebt achtergelaten. De bewaartermijn van de gegevens is dus afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jober Wonen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jober Wonen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jober Wonen gebruikt enkel functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Jober Wonen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

We vragen je bij jouw eerste websitebezoek niet om toestemming voor cookies door middel van een cookiemelding. Er worden namelijk geen tracking cookies in jouw browser geplaatst en alle analytische cookies verzamelen geen persoonsgegevens doordat de IP-adressen zijn geanonimiseerd.

Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe…

Wat we meten en waar we mee samenwerken

Jober Wonen werkt met programma’s/bedrijven die ons helpen om jou als bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden of jou op een goedwillige manier te binden. Denk hierbij aan analytische programma’s, advertentieplatformen, sociale media of e-mailsoftware. Dit zijn de programma’s/bedrijven waar Jober Wonen mee werkt op www.joberwonen.nl:

 1. Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. De website van Jober Wonen maakt gebruikt Google Analytics-cookies, maar we hebben alle mogelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat we geen persoonsgegevens van jou verzamelen. Dit hebben we gedaan door een verwerkersovereenkomst met Google af te sluiten, alle IP-adressen te anonimiseren, ‘gegevens delen met Google’ uit te zetten en geen gebruik te maken van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jober Wonen en hheb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@joberwonen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jober Wonen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@joberwonen.nl. Jober Wonen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL): Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kijk dan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wil je meer informatie over onze privacyverklaring of andere gerelateerde onderwerpen over uw privacy? Neem dan contact op met info@joberwonen.nl.